ALTRE OPERE

AKANE-IRO NO KAZE
(AKANE-IRO NO KAZE)

JITSUROKU! SHINWAKAI
(JITSUROKU! SHINWAKAI)

RAIMEI NO ZAJI
(RAIMEI NO ZAJI)

SILENT KNIGHT SHO
(SILENT KNIGHT SHO)

EVIL CRUSHER MAYA
(EVIL CRUSHER MAYA)

IN ARRIVO...

SUKEBAN ARASHI
(SUKEBAN ARASHI)